Historia

Hollolan Vanha Kunnantupa on Suomen vanhin arkkitehdin suunnittelema maalaiskunnan kunnantalo. Talo on valmistunut vuonna 1902 arkkitehti Vilho Penttilän (Arkkitehtitoimisto Nyström-Petrelius-Penttilä) suunnittelemana. Talo on kokonaistaideteos, joka on suunniteltu nimenomaan keskiaikaisen kirkon läheisyyteen vastapäätä C.L Engelin piirtämää kellotapulia. Yhdessä nämä rakennukset muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennushistoriallisen ja maisemallisen kokonaisuuden.

Hollolan kunnantupa palveli alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaan sekä kuntaa, että seurakuntaa. Siellä pidettiin kunnan ja seurakunnan kokoukset, vuotuiset rippikoulut sekä pyhäkoulua. Se toimi kirkkokansan odotustilana ja sen yläkerrassa oli diakonissan ja kätilön asunnot. Kunnantuvalla toimi kirjasto ja kerran kuussa kunnanlääkärin vastaanotto, myöhemmin neuvola. Tuvassa oli mahdollisuus pitää paikkakunnan edistysseurojen kokouksia, mutta näytelmien, kuvaelmien sekä muiden huvien pitäminen oli kielletty, samoin kaupankäynti. Tuvassa järjestettiin myös hautajaistilaisuuksia. Synkkänä muistona ovat talossa pidetyt kansalaissodan jälkeiset pikaoikeudenkäynnit.

Kuntakokousten pitäminen päättyi vuonna 1942, jolloin kokoukset siirtyivät Lahteen. Tämän jälkeen talossa järjestettiin edelleen rippikouluja ja neuvola toimi 1980-luvulle asti. Hollolan kunta entisöi talon 1982-84.

Entisöinnin yhteydessä purettiin taloon säästösyistä muuratut peltikuoriset uunit ja toteutettiin arkkitehti Penttilän suunnittelemat avotakat, tosin eri materiaalista. Vuolukivi vaihtui käsin lyötyyn tiiliin. Rakennuksen ulkoasu koheni restauroinnin yhteydessä, kun kattoa koristavat jälleen alkuperäisenmukaiset kattoratsastajat ja itäkarjalaistyyliset tuulilaudat.

Hollolan kunta on vuokrannut kunnantupaa eri matkailuyrittäjille ja se on toiminut kahvila-ravintolana ja pitopaikkana. Kunnantupa siirtyi Hollolan kotiseutuyhdistyksen omistukseen kesällä 2010 ja palvelee nyt kuntalaisia ja eri tilaisuuksien järjestäjiä arkkitehtuuriltaan korkeatasoisena ja hyväkuntoisena arvorakennuksena.

Hollolan Vanha Kunnantupa on suojeltu rakennussuojelulailla Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä kesäkuussa 2010.